Stockholm University

Flera branscher

8 899 följare

Thesis Project: Development of phase-contrast microCT post-processing software hos Stockholm University

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.