Examensarbete: Interaktionsdesign av AI-baserad konversationsagent för språkinlärning hos NordAxon AB

På NordAxon arbetar vi med spännande projekt inom Artificiell
Intelligens och Maskininlärning. Vi har nu kommit till punkten där vi
vill konkretisera och utvärdera interaktionsdesignen bakom en av
våra produkter - ett AI baserat konversationssystem för
språkinlärning.

Vi ser gärna studenter från tex. Informations- och
kommunikationsteknik, Teknisk design, Datateknik, eller
motsvarande. Examensarbetet kommer skrivas inom ramarna för
hur en ML-baserad konversationsagent uppfattas av slutanvändare,
och hur den kan användas i pedagogiskt syfte.

Du som söker ska ha ett intresse av följande koncept och begrepp:

  • AI & maskininlärning
  • Interaktionsdesign
  • Användartestning
  • Human Centered Design
  • Pedagogik och inlärning

Det som tas fram i examensarbetet är tänkt att användas så snart
som möjligt med olika, stora kunder inom regionen och landet. Här
har du chansen att verkligen jobba praktiskt i produktutveckling av
en AI-baserad tjanst.

Tveka inte att söka så talas vi vidare om detaljerna och ramarna för
examensarbetet. Detta examensarbete kan utföras antingen av en
person eller i ett par.

NordAxon

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.