Marknadsundersökning hos Moderaterna i Kalmar kommun

Vi är intresserade av en djupare analys av varför valresultatet blev som det blev. Vilka faktorer gör att man röstar på olika partier eller konstellationer? Vilka metoder var lyckosamma, dörrknackning? Annonser mm? 

Självklart är det också intressant vad som skulle kunna göra att de röstar på andra sätt i framtiden? 

Vi tycker det skulle vara intressant att samveraka med studenter som gör ett examensarbete och hoppas att flera studenter känner lika dant. 

Om studentgruppen ser andra intressanta saker att undersöka är vi öppna för det. 

Med vänlig hälsning

Hanne

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.