Examensarbete: Intuitivt HMI i C2 system för luftbevakning och flygstridsledning hos Saab AB

Beskrivning av examensarbetet

I dagsens och framtida ledningssystem ökar kraven på användarvänlighet och säker användarinteraktion. En ökad informationsmängd bli tillgänglig via moderna aktiva och passiva sensorer samtidigt som nya vapen gör att det moderna slagfältet kräver snabbare beslut och motåtgärder mot en eventuell aggression.

Det övergripande målet är att undersöka möjligheten till effektivare och säkrare användarinteraktion i systemet med hjälp av ändrade/modernare principer för ur detta går till.

Användarerfarenhet samt utvecklingsmiljö kommer att finnas tillgängligt för examensarbetet.

Föreslaget examensarbete består av fyra delar:

  • Inhämtning av användarperspektiv och behov
  • Sammanställning av principer för användarinteraktion som skulle kunna appliceras på identifierade problem
  • Undersöka och utvärdera lämpliga principer för utfarande och implementation
  • Ta fram enklare demo-implementation av valda interaktionsprinciper

Den du är idag

Vi tror att detta projekt passar dig som är intresserad av mjukvaruutveckling och/eller systemanvändbarhet och ska genomföra ett examensarbete på 30 HP på en civilingenjörs- eller master- utbildning. Kunskap om HMI utveckling och HFE (Human Factor Engineering) är en fördel men inget krav.

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer.
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På produktområdet Air & Land är vi specialister på att bygga och integrera ledningssystem för militär stridsledning. Våra medarbetare är hjälpsamma och omtänksamma och bidrar till ett lugnt och trevligt arbetsklimat. Vi arbetar främst i team och vår kultur speglas av att vi gärna delar med oss av våra erfarenheter och löser uppgifter tillsammans.

Sista ansökningsdag

2022-07-30

ANNONSERINGSPERIOD

2022-05-25 – 2022-07-30

Kontaktperson

Henrik Serenhov, rekryterande Chef

Henrik.serenhov@saabgroup.com

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.