Examensarbete inom personalområdet! hos Eda kommun

Läser du arbetsvetenskap och har inte riktigt hittat ditt ämne inför din C-uppsats?

Vi kan erbjuda ett tätt samarbete där vi finns vid din sida under tiden du arbetar med ditt examensarbete. Det finns möjlighet att låna ett kontor och/eller arbeta 25% med praktiskt HR-arbete under tiden du skriver din uppsats.

Förutsättningarna för samarbetet är att vi är med och väljer ämnet för uppsatsen.

Vi har flertalet problemställningar inom områdena:

Personalförmåner och friskvård

Rekrytering

Vad är en fungerande bemanningscentral och hur kommer man dit?

m.fl

Ta kontakt med HR-konsult Jenny Wallberg här på Hotspot för mer infomation, eller sök här så kontaktar vi dig!

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.