Utvärdering och införande av chat och chatbot hos Textilia Tvätt &Textilservice AB

Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn.

Det betyder att vi varje dag tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet.

Examensarbetet

Textilia har en egen kundtjänst som varje dag hjälper kunderna med olika typer av ärenden.

För kundtjänsten finns det planer på att införa en chatfunktion och en chatbot som kan hjälpa till med olika typer av ärenden.

Detta examenarbete består av två delar.

  • Den första delen ska utvärdera och eventuellt införa en chatfunktion för kundtjänstmedarbetarna där de kan hjälpa kunderna på ett effektivt sätt.
  • Den andra delen ska utvärdera och eventuellt införa en chatbot som fungerar tillsammans med vald chatfunktion.

För att lyckas med examensarbetet behöver studenterna ha kontakt med Textilias kundtjänst för att förstå hur de jobbar idag så att en chat och chatbot kan införas som stödjer kundtjänsten på ett så bra sätt som möjligt.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i SH Karriär är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.