Postdoktor i Bygglogistik hos Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn
Vi söker nu en Postdoktor i Bygglogistik

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att bidra i undervisningen med ca 20-30 % och spendera resterande 70-80 % med forskning kopplat till ett flertal projekt inom enheten bygglogistik vid avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS).
Gällande undervisning så finns möjlighet att bidra i kurser inom ett flertal av våra program. Dels gällande vår Högskoleingenjör i byggnadsteknik och våra kandidatprogram i Samhällets logistik och Flygtransport och logistik, dels vårt civilingenjörsprogram i Kommunikation, Transport och Samhälle, och vårt masterprogram i Digitaliserat byggande. Du kan ha både kvalitativ som kvantitativ metodmässig inriktning. Ämnesmässigt kan du ha en bakgrund inom byggproduktion, bygglogistik, byggledning, produktionslogistik, citylogistik eller stadsutveckling.
Gällande forskningen så skall ca 30-40 %av tiden ägnas åt att vara verksam inom projekt som rör digital transformation av byggplatser och de nya affärsmodeller som detta resulterar i. Huvudfokus blir på att leda de tester av ny teknik som utförs inom projekten, samt att utveckla uppföljnings- och mätmetoder för att kunna analysera effekterna av digitaliseringen inom byggandet.
Resterande del (ca 40 %) av forskningen är tänkt att ägnas åt projekt inom området Stadsutveckling och logistik. Huvudfokus blir att leda studier inom elektrifiering av byggtransporter, bygglogistikdata, samt organisation och planering av cirkulära flöden av massor.
En stor del kommer också att ägnas åt att författa rapporter och forskningsartiklar för att avrapportera resultat och erfarenheter, samt nya forskningsrön inom projekten. Dessutom förväntas du vara aktiv gällande ansökningar av nya forskningsmedel och projekt.
Anställningen är placerad på KTS-avdelningen vid ITN i Norrköping. Den aktuella anställningen kommer att vara knuten till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik och enheten bygglogistik, där två forskningsområden ingår: Bygglogistik () och Stadsutveckling och logistik ().

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker nu någon som har erfarenhet av logistik, digitalisering eller samhällsbyggnad. Vi tror också att du har en önskan om en fortsatt akademisk karriär. Meriterande är erfarenhet av att utföra statistiska analyser, publicera vetenskapliga artiklar och ansökningsskrivande. Att kunna uttrycka sig på både svenska och engelska i tal och skrift är också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
TillträdeFebruari 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se .
AnsökanDu söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via SH Karriär