Key Account Manager Internship hos Hopen Internships

Som Key Account Manager på Hopen är du den primära kontaktpunkten med kunden och hanterar alla aspekter av deras konto. Som Account manager får du jobba med att hantera relationer med kunder, följa upp eventuella möjligheter och ta hand om kundservicebehov.


Några exempel på arbetsuppgifter:

 1. Hantera den dagliga relationen med tilldelade konton, inklusive telefonkontakt, personliga besök och e-postkorrespondens

 2. Nära samarbete med försäljnings-, marknadsförings- och supportteam för att säkerställa att målen för intäkter och kundnöjdhet uppnås.

 3. Testa på att utveckla nya strategier för att skaffa nya affärer från målkonton

 4. Utveckla och underhålla en säljpipeline

 5. Leta efter och identifiera nya kunder

 6. Övervaka genomförandet av planener genom veckorapporter/samtal med kunder

 7. Representera företaget vid kundevenemang vid behov

___________________________________________________________________________________________________


As an Account Manager at Hopen, you are the primary point of contact with the customer and handle all aspects of their account. As an Account manager, you get to work with managing relationships with customers, follow up on any opportunities and take care of customer service needs.


Some examples of tasks:

 1. Manage the daily relationship with assigned accounts, including telephone contact, personal visits and e-mail correspondence

 2. Work closely with sales, marketing and support teams to ensure revenue and customer satisfaction goals are met.

 3. Practice to develop new strategies for acquiring new business from target accounts

 4. Develop and maintain a sales pipeline

 5. Look for and identify new customers

 6. Monitor the implementation of plans through weekly reports / conversations with customers

 7. Represent the company at customer events if necessary