B2B sales Internship hos Hopen Internships

Som B2B-säljare på Hopen kommer du att få jobba med att skapa nya affärer och bygga relationer med befintliga och potentiella kunder.


Några exempel på arbetsuppgifter:

  1. Utveckla nya tillväxtstrategier och testa nya idéer.

  2. Utveckla en plan för att skapa nya affärer med befintliga och potentiella kunder

  3. Använda dig av lönsamhetsberäkningar (ROI)

  4. Spåra nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) som antal vunna affärer, antal förlorade affärer, mål kontra faktiska intäkter, etc.

  5. Utveckla och underhålla en pipeline av kvalificerade leads

___________________________________________________________________________________________________


As a B2B salesperson at Hopen, you will be working on creating new business opportunities and building relationships with existing and potential customers.


Some examples of tasks:

  1. Develop new growth strategies and test new ideas.

  2. Develop a plan to create new business with existing and potential customers

  3. Make use of profitability calculations (ROI)

  4. Track key performance indicators (KPIs) such as number of trades won, number of trades lost, targets versus actual revenue, etc.

  5. Develop and maintain a pipeline of qualified leads