Studie för framtidens förhalningsspel at Saab AB

Examensarbete – Studie för framtidens förhalningsspel

Malmö/Karlskrona, Sweden

Bakgrund och problembeskrivning

Vid förtöjning och förhalning av ubåt används förhalningsspel för positionering mot kaj. Vi vill nu undersöka förbättringsmöjligheter för förhalningsspel.

Föreslaget Exjobb

I det här examensarbetet vill vi titta på nya lösningar av förhalningsspel för ubåtar. Arbetet kommer bestå av val av ingående komponenter och utveckling av nytt förhalningsspel. Utveckling kommer genomföras i Creo/Windchill.

Din profil

Du läser sista året som högskole- eller civilingenjör med inriktning maskinteknik eller motsvarande och har god förståelse för konstruktion och modellering. Du bör ha erfarenheter från Creo/Windchill.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 400 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Kontakt

Anette Nilsson – anette.c.nilsson@saabgroup.com

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.