Spännande uppdrag till dig som student! at Linnéuniversitetet

Var med och utveckla lösningar för hur det digitala utanförskapet kan minska!

Kalmar Stadsbibliotek arbetar aktivt med att stötta personer som befinner sig i digitalt utanförskap genom IT-hjälp på biblioteken i Kalmar. Det finns dock en rad utmaningar med att minska digitalt utanförskap och här kan du som student få möjlighet att vara med och bidra!

Hur går det till?

Du kommer att vara med och observera arbetet med IT-hjälpen, en service som sker på biblioteket i Kalmar. Din uppgift är att studera hur arbetet går till, identifiera behov, ta fram material och också i dialog med personalen ta fram idéer för framtida utveckling.

Ersättning och tid

Uppdraget omfattar förslagsvis 4 timmar per veckor, under överenskommen period. För detta uppdrag anställs du som studentmedarbetare via Linnéuniversitetet.

Vem kan ansöka?

Vi söker studenter inom tre olika områden för att skapa ett mångdisciplinärt team:

  • IT/interaktionsdesign
  • Socialt arbete/lärarutbildning
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Hur ansöker du?

Skriv ett brev där du berättar om dig själv, vad du studerar, samt varför du söker uppdraget. Maila till:

Skicka din ansökan redan idag om du är intresserad!

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.