Examensarbete för nystartat Insurtech bolag at Blinka Försäkring AB

Vi är ett nystartat Inusrtechbolag som ska förändra hur försäkringar marknadsförs, säljs och distribueras på slutkonsumentens villkor. Vi vill ge några studenter möjligheten att vara med och forma framtida strategier genom att analysera och konceptualisera ideér för distribution av primärt sakförsäkringar. Den senaste etablerade trenden inom försäkringsdistribution kallas embedded insurances, vi har ambitionen att ta det ett steg längre och möta kunden på dennes villkor, dvs i rätt kontext och med rätt timing. 

Uppdraget är definierat, men stora möjligheter finns att vidareutveckla beroende på intresser och ambition, inom ramen för exempelvis ett examensarbete.

Hör av er! 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.