SH Karriär is now trusting JobTeaser for your career, activate your account now.

Activate now Questions?

Master Thesis 30 hp: Signalbehandling - GMTI radar med nya MIMO-vågfomer at Saab AB

Bakgrund

I ett flygande radarsystem med uppgift att upptäcka och följa långsamma mål (s.k. GMTI-radar) som rör sig på marken är valet av vågformer, utformningen av radarns antenn samt valet av algoritmer viktiga. Dessa faktorer styr vad som är möjligt för sådan funktionalitet, de bestämmer tex. hur små objekt som kan detekteras och hur långsamma dessa objekt kan vara. I ett högpresterande radarsystem krävs noggrann utvärdering av möjligheter och utredning av vilken potential som finns givet olika tekniker.

 

Med konceptet ’digital radar’ kommer både en stor flexibilitet i val av vågformer och algoritmer. De gäller t.ex. både att konventionella vågformer och algoritmer kan förbättras, men även att helt nya typer av vågformer och algoritmer kan användas. Detta kan ge stora förbättringar av prestanda i ett radarsystem.

 

Ett exempel på nya vågformer som är speciellt intressant för GMTI-radar är av typen MIMO – Multiple Input Multiple Output – som innebär att elementen i en radarantenn skickar ut olika vågformer. För detektion av långsamma markobjekt  medför MIMO-teknik bättre prestanda samt att helt nya typer av antenner kan utnyttjas för detta.

 

Uppgift

Avsikten med detta examensarbete är att studera prestanda för detektion av långsamma rörliga markobjekt med olika typer av MIMO-vågformer. En viktig komponent för framtida design av sådana radarsystem är att kunna utreda hur bra sådana fall teoretiskt kan bli.

 

Arbetet består av flera delar. En första del är inläsning av både relevanta prestandaparametrar och förstå vad dessa innebär i detta fall samt vad MIMO-teknik i radar innebär. En efterföljande del är att tillsammans med handledare på Saab definiera ett antal olika radarkonfigurationer och lämpliga MIMO-vågformer, koda dessa fall och kunna ta fram simuleringar av olika prestandamått.

 

Avslutande delar är utvärdering av olika fall och vågformer samt att ta fram rekommendationer för design av framtida radardesigner parallellt med slutsatser.

 

Genomförande

Vår utvecklingsmiljö är MATLAB och / eller Julia. Kodning och simulering av prestanda görs företrädesvis i någon av dessa miljöer. Lämpliga konfigurationer av radarsystem tillhandahålls av Saab. Saab tillhandahåller även lämpliga artiklar och metoder att utgå ifrån.

 

Resultaten presenteras i en rapport. I det fall då verkliga radardata används delas rapporten upp i en öppen, fritt publicerbar del och en intern del för användning inom Saab. Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med inriktning mot t ex teknisk matematik, fysik eller signalbehandling med erfarenhet av programmering i MATLAB och / eller Julia.

 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

 

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem

 

Din arbetsplats blir på gruppen Funktioner & Koncept inom produktenheten Fighter & Sensor Core.

 

Kontakt uppgifter

Per Gustavsson, rekryterande chef 0734-379594

 

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.