SH Karriär is now trusting JobTeaser for your career, activate your account now.

Activate now Questions?

Innovation Process Management at Propia AB

Expires in 13 days

Examensarbeten är en viktig del av Propias samarbete med akademin. Flertalet av de modeller och metodik som Propia använder idag är utvecklade eller vidareutvecklade genom examensarbeten. 

 

Bakgrund
Processer är flera aktiviteter i en sekvens som använder sig utav resurser för att skapa värde för interna eller externa kunder. Det är ett viktigt redskap för organisationer i att hitta en stabilitet och utföra och leverera sitt värdeerbjudande med så hög kvalitet och tillförlitlighet som möjligt. Vid processanalys och processförbättring används bland annat metoden Six Sigma som bidrar med de ständiga förbättringar som krävs för att vi ska kunna styra som vi vill. Detta förutsätter att vi har en omgivning som är relativt stabil. I Six Sigma finns även steg för innovation. Dessa kan användas när det behövs mindre förändringar, eller när vi vill designa om vår process för att nå större förändringar, något som kan vara nödvändigt när miljön är föränderlig och sätter krav på kreativitet och förändring.

Uppgiften
Med det här exjobbet vill vi undersöka vilka metoder som finns för att vi ska kunna designa en process när vi går från ett stabilt och styrande skede till ett kreativt
skede med förändring.

  • Vilka aktiviteter och verktyg finns för att använda i Six Sigma som en innovativ processförändringsmetod?
  • Hur kan de användas?
  • Vad krävs av organisationen?
  • Hur gör vi innovationen beständig?

När: Våren 2023
Ort: Linköping/Norrköping
Omfattning: Master
Din profil: Du läser ingenjör, ekonomi eller annan relevant utbildning med någon av inriktningarna kvalitetsutveckling, innovation, strategi, styrning.
Ansökan: Skicka in CV och beskrivning om dig själv snarast, vi genomför intervjuer löpande.

 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.