Framtagning av Underhållssystem för produktionsutrustningar och avancerad testmiljö at Saab AB

Expires today

Examensarbete, 15 hp

Framtagning av förslag på Underhållssystem för produktionsutrustningar och avancerad testmiljö

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vår produktion består av en mängd olika utrustningar för tillverkning och test av kretskort, elektronikenheter samt kompletta system som i huvudsak ingår i applikationer med krav på hög tillgänglighet, kvalitet och prestanda. Testutrustningarna utgörs av olika generationer avancerade instrument, egentillverkade komponenter, fixturer och kablage. Allt detta kräver regelbunden översyn och förebyggande underhåll som i dag är en helt manuell process som är svår att planera och kontrollera.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på ett digitalt underhållssystem som hjälper oss att planera, kontrollera och genomföra periodvist underhåll på alla våra utrustningar. Grunden till arbetet kommer vara en gedigen behovsanalys och kravinsamling som sedan används för en marknadsundersökning, där både externa och Saab interna system utvärderas.  Underlaget som tas fram ska utgöra beslutsunderlag för vår verksamhetsledning och bestå av ett lösningsförslag med fokus på eknomiska och kvarlitetsmässiga krav. Om möjligt genomförs en demo där vi kan se hur underhållssystemet kan tillämpas i vår verksamhet.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en blivande högskoleingenjör med intresse för ILS, logistik eller produktion, har du dessutom läst elektronik så är det ett plus. Du är nyfiken, social och har lätt att ta kontakt. Du kommer jobba brett i hela våran produktion och möta massor med olika individer som behöver hjälpa dig i arbetet. Du har ett bra driv och ett sinne för struktur.

Erfarenhet av INCOSE och förståelse för hur en systemingenjör arbetar är positivt.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Du kommer ingå i ett mindre team som har till uppdrag att ta fram, underhålla och vidmakthålla olika former av utrustningar för elektroniktest. Vi är en relativt ny organisation som drivs framåt av en växande verksamhet med krav på att utrustningarna har hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Det är en dynamisk och ibland händelsestyrd tillvaro men samtidigt utmanande och utvecklande. Vi värnar om en god arbetsmiljö och strävar efter att det skall vara kul på jobbet!

Sista ansökningsdag

2022-11-30

 

Kontaktperson

Ola Lund, Chef (073-4373858)

Therese Brattlöf Wennerberg (073-4375665) Per-Åke Elisson (073-4375083), kontaktperson/handledare

 

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.