Marknadsundersökning at Moderaterna i Kalmar kommun

Vi är intresserade av en djupare analys av varför valresultatet blev som det blev. Vilka faktorer gör att man röstar på olika partier eller konstellationer? Vilka metoder var lyckosamma, dörrknackning? Annonser mm? 

Självklart är det också intressant vad som skulle kunna göra att de röstar på andra sätt i framtiden? 

Vi tycker det skulle vara intressant att samveraka med studenter som gör ett examensarbete och hoppas att flera studenter känner lika dant. 

Om studentgruppen ser andra intressanta saker att undersöka är vi öppna för det. 

Med vänlig hälsning

Hanne

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.