Hur ser intresset ut för naturvetenskap, matematik och teknik bland skolelever? at Region Kronoberg

Maker Tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept som gör det enkelt för lärare i Kronobergs län att öka sina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Eleverna ställs inför inspirerande utmaningar som skapar nyfikenhet, kreativitet och glädje.

 

Maker Tour – Mot nya höjder är en del av Regional utveckling på Region Kronoberg och avdelningen Kompetens och lärande. Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser och Maker Tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En hjärtefråga är att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Det gör vi genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av. Bland annat samarbetar vi med IKEA museum, Huseby bruk, Epic – Innovation & Technology Center, Vetenskapshuset i Markaryd och Jobbcirkus i Ljungby.

 

Maker Tour – Mot nya höjders koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och lärarna kan använda det i sin ordinarie undervisning. I konceptet ingår även Makerbussen som besöker anmälda skolor och undervisar både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

 

Vi skulle vilja ha hjälp att göra vårt koncept ännu bättre genom att ta reda på på vilket sätt Maker Tour – Mot nya höjder kan vara en viktig del i arbetet med att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, matematik och teknik i Kronobergs län.

 

Förslag på områden att undersöka:

Hur ser intresset ut hos ungdomar i årskurs 3-6 och 6-9 för naturvetenskap, matematik och teknik?

Vad är det som gör att barn/ungdomar tappar intresset för naturvetenskap, matematik och teknik runt mellanstadieåldern?

Går det att se en skillnad mellan flickors och pojkar intresse?

På vilket sätt kan Maker Tour – Mot nya höjder vara en viktig del i arbetet med att öka intresset för ämnena i Kronobergs län? 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.