Hur ser yrkesrollen D&I manager (diversity & inclusion) ut idag i Sverige? at Diversity Board

Vi undrar hur yrkesrollen D&I  (diversity & inclusion) manager ser ut i Sverige idag? Hur stor makt har dem internt i företagen, jobbar de heltid med frågan eller avsätts endast en del av deras tid på detta, mäts deras insatser genom olika parameterar och ROI, hur ser deras arbete ut och vad gör dem?

Vi tänker oss ett projektarbete eller uppsats där detta undersöks via kvantitativa studier och intervjuer med olika D&I-chefer i Sverige idag.

Om oss:

Diversity Boards vision är att berika världen genom att föra in fler förebilder och perspektiv i maktens korridorer. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner. Vi erbjuder därför Diversity Boards, Diversity Executive Search, samt Diversity Academy. Vår kompetenspool består av gårdagens, dagens och morgondagens ledare som har spjutspetskompetens inom sitt område. Dessutom har de gemenskap i sitt driv och framåtlutning, engagemang att förändra, och ser möjligheter där andra inte skulle leta.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.