Bachelorprojekt vedr. dosis til patienter ved nuklearmedicinske undersøgelser at Sundhedsstyrelsen

Ved nuklearmedicinske undersøgelser bliver patienter udsat for ioniserende stråling – enten fra skanneren selv, ved indgift af radioaktivt materiale eller begge dele. Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen har indsamlet data fra samtlige nuklearmedicinske afdelinger vedr. den dosis, som patienter modtager ved undersøgelser. Data benyttes til at fastsætte diagnostiske referenceniveauer, som bruges af afdelingerne til at sammenligne og optimere på den dosis, som afdelinger giver patienter ved en given undersøgelse. Formålet er hermed at sikre, at ingen patient får højere dosis end højst nødvendigt.

Projektet vil tage udgangspunkt i ovennævnte indsamlede data, og følgende punkter kan adresseres:

  • Undersøge baggrunden for diagnostiske referenceniveauer samt hvilke statistiske krav, der stilles af ICRP (International Commission on Radiological Proctection)
  • Visualisering af diagnostiske referenceniveauer (inkl. median, 2. og 3. kvartil)
  • Sammenligne indsamlet data med tidligere års indsamlet data med henblik på at se udviklingen af den dosis, som patienter har fået for en given undersøgelse.
  • Undersøge forskellen i dosis ved undersøgelser, hvor der er brugt vægtbaseret dosis kontra standarddosis
  • Undersøge forskelle i doser ved diagnostisk kontra lavdosis CT
  • Undersøge sammenhænge mellem doser og afdelinger
  • Optimering af indberetningsmetode
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SH Karriär will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.