Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk at Linnéuniversitetet


Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.
Ämnesområde för befattningen: Svenska som andraspråk
Placeringsort tillsvidare: Växjö.
Anställningsform: Tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning.
Anställningens omfattning: Heltid.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning, samverkansuppdrag och egen kompetensutveckling
Undervisningen består av kurser inom ämnesområdet svenska som andraspråk, inklusive flerspråkighet, med särskild inriktning på lärarutbildningens olika inriktningar samt på fortbildning för verksamma lärare. Förutom kursgivning och kursutveckling ingår examination av verksamhetsförlagd utbildning på olika partnerskolor i regionen. Ämnet bedriver utbildningar förlagda på campus såväl som på distans under vår-, sommar- och hösttermin.
En annan viktig uppgift är att arbeta med och utveckla olika samverkansprojekt med exempelvis Skolverket eller med kommunal skolverksamhet. Adjunkten ska kunna gå in som projektledare, föreläsare, handledare, eller skribent beroende på uppdragets art.
Anställningen är knuten till institutionens lärarlag för svenska som andraspråk, som leds av en studierektor med uppgift att utveckla, samordna och följa upp de kurser och samverkansprojekt som lärarlaget är ansvarigt för. Adjunkten förväntas hålla sig insatt i forskning som bedrivs i befintliga forskningsmiljöer inom svenska som andraspråk och utbildningsinriktad språkvetenskap, såsom och språklaboratoriet inom kunskapsmiljön .

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt examen på avancerad nivå i svenska som andraspråk, eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk examen på avancerad nivå.
För behörighet till anställningen krävs även lärarexamen med relevant inriktning.
För denna anställning krävs dessutom visad samarbetsförmåga, administrativ kompetens samt kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning med stöd av digitala verktyg.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.
Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.
Särskilt meriterande för anställningen är kompetens och erfarenhet av att undervisa inom SFI eller svenska som andraspråk i vuxenutbildning eller ungdomsskola. Meriterande är också visad förmåga att självständigt leda och utveckla uppdragsutbildningar riktade mot skolan och att genom sådan samverkan sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.
Det är önskvärt att sökande har B-körkort.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Jon Helgason, prefekt, Institutionen för svenska språket
Tel: + 46-470-767887, e-post:
Johanna Salomonsson, studierektor
Tel. +46- 470-767430, e-post:
Josefin Grahn, HR-partner
Tel: +46-470-708184 e-post:
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 - 28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 14 april!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Remember to mention that you found this position on SH Karriär