Universitetslektor i rättsvetenskap at Linnéuniversitetet

Kalmar
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Vi rekryterar nu medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare www.lnu.se/rv-miljo
Den nya miljön ska ansöka om att få bilda ett institut. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som bidrar till Linnéuniversitetets måluppfyllelse och vision.
Ämnesområde för befattningen: Rättsvetenskap
Placeringsort: Kalmar, resor mellan campus förekommer
Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare. I normalfallet tillämpas provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Undervisning, kursutveckling och forskning med anknytning till ämnesområdet. Undervisningen kommer att ske på befintliga utbildningar som ekonomiutbildningar, fortbildningskurser med flera. Om något år kommer undervisningen bedrivas även på kandidatprogrammet i rättsvetenskap och Juristprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.
Arbetsledande arbetsuppgifter kan förekomma. Som lektor kommer du att, tillsammans med andra rättsvetare på Linnéuniversitetet, bygga upp strukturer, program och kurser inom den nya rättsvetenskapliga miljön. De första två åren ingår 50 procent forskning i tjänsten, år tre 30 procent, därefter enligt då gällande arbetstidsavtal (för närvarande 20 procent).
Du förväntas delta i arbetet med att utveckla nya utbildningar i rättsvetenskap och juridik, såväl kortare kurser som hela program och att bidra i uppbyggnaden av den forskningsmiljö som krävs för att bära de nya utbildningarna. Du förväntas också bidra till att kvalitetsutveckla existerande kurser i huvudområdet rättsvetenskap. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med externa organisationer.
Tjänsten finns på Ekonomihögskolan, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, rättsvetenskap. Den organisatoriska placeringen för rättsvetenskap är för närvarande inte beslutad.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels är juris doktor eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)
Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp, ledning och externa aktörer som inom arbetslag och i forskningsmiljöer.
Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. För denna anställning bedöms också förmågan att samarbeta i forskningsmiljöer och leda eller koordinera andra forskare. Förmåga att söka externa forskningsmedel ska visas. Vi ser gärna sökande med finans- eller beskattningsrättslig inriktning i sin forskning.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Pedagogisk skicklighet bedöms också genom dokumenterad erfarenhet av att utveckla nya kurser och utbildningsprogram. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom finans- och beskattningsrätt.
Samverkansskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande. Populärvetenskapliga publikationer bedöms också. Vägledande för bedömningen är samverkansaktiviteternas kvalitet och resultat.
Ledarskapsskicklighet inom vetenskaplig verksamhet ska ha visats genom projektledning eller arbetsledning inom forskning.
Ledarskapsskicklighet inom pedagogisk verksamhet ska ha visats genom ledning av utbildning, utbildningsverksamheter och pedagogiska samarbetsinitiativ.
I ledarskicklighet ingår att främja gemensamma arbetssätt och respektfullt samarbete.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Dekan Susanne Ackum, 0480446390
Ämnesföreträdare Jyri Backman, 0725941706
HR-partner Jessica Drott, 0470708950
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.
Välkommen med din ansökan senast den 15 september. DNR 2022/609-2.2.1
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6801&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on SH Karriär