Professor i civilrätt at Linnéuniversitetet

Kalmar
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Vi rekryterar nu medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det etablerade och i samverkan bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden. Se vidare www.lnu.se/rv-miljo
Den nya miljön ska ansöka om att få bilda ett institut. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som bidrar till Linnéuniversitetets måluppfyllelse och vision.
Ämnesområde för befattningen: Civilrätt (rättsvetenskap)
Placeringsort: Kalmar (Ekonomihögskolan)
Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Som professor i offentlig rätt har du en nyckelroll i att bygga och utveckla den nya forskningsmiljön, leda arbetet med ansökningar för interna och externa forskningsanslag, forskningsprojekt och den vetenskapliga meriteringen av enhetens medarbetare och leda seminarier. Du undervisar på forskarutbildning och avancerad nivå men även på grundnivå. Under flera år kommer en del av professorns arbete vara att bidra till utvecklingen av nya rättsvetenskapliga utbildningar och en ansökan om examensrätt för juristexamen (juris kandidat).
I tjänsten ingår under år ett och två 60 procent forskning, år tre 50 procent, och därefter den omfattning som fakultetens fördelningsmodell resulterar i (under 2022 är det 30–50 procent).
Som en av de akademiska ledarna i miljön arbetar du med andra vetenskapliga miljöer, kunskapsmiljöer och forskningsgrupper. Du förväntas utveckla och etablera nya samarbeten med strategiskt och operativt viktiga partners i det omgivande samhället – i synnerhet i Linnéregionen – samt nationella och internationella nätverk.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området rättsvetenskap och juridik. (HF 4 kap 3 §)
Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp, ledning och externa aktörer som inom arbetslag och i forskningsmiljöer. Särskilt meriterande är erfarenhet av ledarskap i vetenskapligt arbete.
Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig och aktiv forskning enligt gängse nationella normer, såväl kvalitativt som kvantitativt. Vetenskaplig skicklighet kan även visas genom förmåga till samverkan med andra forskare och nätverk samt genom förmåga att informera om och tillgängliggöra forskningsresultat.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Särskilt meriterande är om skickligheten kan visas genom utvecklingsarbete av större utbildningsprogram och förmåga till förnyelse.
Samverkanskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande. Samverkansskicklighet ska ha visats genom samarbete med externa aktörer och integrering av samverkan i utbildning och forskning.
Ledarskapsskicklighet inom vetenskaplig verksamhet ska ha visats genom uppbyggnad och ledning av forskargrupper, handledning av forskarstuderande, etablering eller utveckling av forskningssamarbeten inom och utanför akademin.
Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

Kontaktpersoner

Dekan Susanne Ackum, 0480446390
Ämnesföreträdare Jyri Backman, 0725941706
HR-partner Jessica Drott, 0470708950
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.
Välkommen med din ansökan senast den 15 september. DNR 2022/540-2.2.1
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6803&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on SH Karriär