Universitetslektor i tillämpad fysik med inriktning additiv strukturering av multifunktionella material för hållbarhet at Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Nu utlyses en WISE Fellow
  • anställning, ett universitetslektorat, inom

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability
(WISE), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Denna anställning avser forskning och undervisning inom området funktionella material med inriktning mot nya metoder för additiv tillverkning och strukturering med placering vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) vid Linköpings Universitet, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping. Rekryterad WISE Fellow erhåller finansiering för två doktorander och två postdoktorer.
Vid LOE utforskas elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att utveckla nya komponenter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsa och biologi. Vår forskning inkluderar syntes, materialvetenskap, teori, och design och studier på elektroniska komponenter och system, som spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 140 forskare och är uppdelad i tolv forskargrupper.
Din bakgrund inkluderar forskning inom additiv bearbetning av mjuka material och komponenter, inklusive men inte begränsad till tryckteknik, 3D-tryckning och flexibel/mjuk elektronik, helst med inriktning på energi och hållbarhet. Du bör kunna utveckla trycktekniker och annan additiv strukturering bortom nuvarande state-of-the-art samt utforska nya additiva tekniker. Målet är att konstruera 1/2/3D-strukturer av nya multifunktionella oorganiska/organiska material med hög reproducerbarhet och hög precision på substrat, med t.ex. nya formfaktorer eller anisotrop struktur.
Du är idag aktiv inom forskarsamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Anställningen som WISE Fellow ger dig möjlighet att vara aktiv inom programmet WISE avseende konferenser, workshop och nätverkande. Tjänsten kan också innebära att leda multi-partnerskapsprojekt (nationellt och internationellt) och att delta i ledning av verksamhet.
Som WISE Fellow och universitetslektor i additiv strukturering av multifunktionella material undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och/eller engelska, samt handleder studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar. Arbetet kan inkludera design och ansvar av kurser.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.
Dina kvalifikationerVi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
  • Du ska ha en stark dokumenterad expertis inom forskning och utveckling av tryckteknik.
  • Meriterande är också dokumenterad expertis inom annan additiv bearbetning av mjuka material (organiska eller biomaterial) och kunskap om organisk (bio)elektronik, fotonik eller energikomponenter

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
  • Du ska ha visat erfarenhet och färdigheter i att vägleda doktorander och postdoktorer
  • Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att ha utvecklat kurser eller andra moment för forskarutbildning inom multifunktionella material eller tryckt elektronik.

Gällande övrig skicklighet kommer skicklighet gällande samverkan att bedömas:
  • Det är meriterande med intresse och erfarenhet från samverkan då forskningen i denna tjänst förutsätter internationella samarbeten med andra forskargrupper och samhället utanför universitet.

Då undervisning och/eller forskning sker på engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på engelska. I ett långsiktigt perspektiv är det önskvärt att den sökande behärskar svenska tillräckligt bra för att kunna undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder och behörigheter för anställning som lärare framgår av 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt av
Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta vid institutionen för teknik och naturvetenskap. Läs gärna mer här:
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
för anställda vid Linköpings universitet.
Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 oktober 2022.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Remember to mention that you found this position on SH Karriär