Universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell fusionsplasmafysik at Uppsala Universitet

Universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell fusionsplasmafysik

Publicerad: 2022-05-05
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se
Beskrivning av anställningens ämnesområde
Anställningen placeras inom Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, och särskilt inom fältet experimentell fusionsplasmafysik. Inom avdelningen finns en väletablerad forskningsgrupp inom området, med verksamhet vid flera av dagens stora fusionsforskningsanläggningar, såsom JET, MAST Upgrade, ASDEX, m fl. Verksamhet mot framtida fusionsanläggningar som ITER, DTT och JT-60SA ingår också. Verksamheten är starkt kopplad till experiment vid ledande internationella fusionsanläggningar, med ett fokus på fysikanalys och modellering av neutronemissionen från fusionsplasmat, för att genom erhållna resultat bidra till utveckling av fusionsenergi som en möjlig framtida energikälla. Vi söker med denna anställning konsolidera denna experimentellt fokuserade verksamhet, särskilt den baserad på modellering, mätningar och analys av neutronemissionen från fusionsplasmat. En särskilt fruktbar del av verksamheten har studerat växelverkan mellan snabba joner och det övriga fusionsplasmat och de instabiliteter av olika slag som förekommer där.

Arbetsuppgifter

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, projekt- och examensarbeten.
  • Forskning inom experimentell fusionsplasmafysik med fokus på mätningar, modellering och analys av neutronemissionen. Arbetet bör inriktas mot aktiva internationella fusionsanläggningar som t ex JET, MAST Upgrade, ASDEX samt mot framtida anläggningar som t ex ITER, DTT och JT-60SA.
  • I anställningen ingår även att utveckla en attraktiv forskningsmiljö för externa finansiärer och aktivt söka och ansöka om extern finansiering. Här ingår också att initiera och delta i samverkan, information och kunskapsspridning till det omgivande samhället kring gruppens, avdelningens och institutionens verksamhet.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
  • Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag inom avdelning, institution och/eller universitet.

Behörighetskrav

  • Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelskaom inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell fusionsplasmafysik, särskilt vid anläggningar med magnetisk plasmainneslutning. Den sökande ska ha en gedigen bakgrund i experimentell fusionsplasmafysik. Delaktighet i experiment och fysikanalys av data från några av de stora internationella fusionsexperimenten tillmäts stor vikt. Erfarenhet av och kunskap om fysikanalys, modellering och metodutveckling baserat på fusionsplasmats neutronemission tillmäts stor vikt. Kunskap om något eller några av de simulerings- och modelleringsprogram som förekommer inom fusionsforskningen, t ex ETS, TRANSP, ASCOT, LOCUST, PION, SELFO eller likvärdiga program, tillmäts stor vikt. Vetenskapligt ledarskap inom internationella kollaborationer tillmäts vikt.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av att undervisa i fysik på både grundläggande och avancerad nivå, liksom vid förmåga ansvara för och genomföra undervisning av hela kurser.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Ytterligare informationDen som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitets anställningsordning
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
Instruktioner för ansökan om anställning
Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Michael Österlund, e-post: michael.osterlund@physics.uu.se; professor Göran Ericsson, e-post: goran.ericsson@physics.uu.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträde: 2022-10-01 eller efter överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 29 juli 2022, UFV-PA 2022/1210.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/1210
Sista dag för ansökan: 2022-07-29 Sök jobbet

Remember to mention that you found this position on SH Karriär