Stockholm University

Multiple industries

7,899 followers

Postdoktor i astronomi at Stockholm University


vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2022-01-14.
Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Galaxer, där bl.a. extragalaktisk astronomi ingår, Supernovor, Beräkningsastrofysik, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Institutionen för astronomi inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom extragalaktisk astronomi. Stockholms universitet har tillgång till en mängd astronomiska faciliteter som t.ex. ESO, Rubin Observatory och NOT, och forskargruppen inom området Galaxer leder flera stora projekt med rymdteleskopen Hubble (HST) och James Webb (JWST) samt ESO:s Very Large Telescope.
Projektbeskrivning
Forskningsprojektet syftar till att spektroskopiskt studera ett stort antal galaxer i det unga universum, och är kopplat till ett nyligen erhållet ’Large Programme’ med ESO/VLT och/eller JWST/NIRISS.
Arbetsuppgifter
Bedriva datareduktion och analys av optiska spektra tagna med VLT/FLAMES eller HST ’slitless spectroscopy’.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt expertis inom optisk flerobjektsspektroskopi.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde sommaren 2022 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Matthew Hayes, tfn 08-5537 8521, matthew@astro.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär