Stockholm University

Multiple industries

7,900 followers

Postdoktor i tidsupplöst astronomi at Stockholm University


vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2022-01-15.
Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Supernovor, Beräkningsastrofysik, Galaxer, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Institutionen för astronomi är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Institutionen för astronomi bland annat rymmer Fysikum, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Institutionen för astronomi och Fysikum vid Stockholms universitet ingår i Oskar Klein-centret, www.okc.albanova.se/.
Projektbeskrivning
Den utvalda kandidaten kommer till att leda och delta i flera aktiva projekt som rör explosionsmekanismerna, de föregående stjärnorna, och värdgalaxerna till olika typer av sällsynta stjärnexplosioner, inklusive men inte begränsat till superluminösa supernovor.
Arbetsuppgifter
Gruppen jobbar aktivt med identifikation, uppföljning och analys av intressanta transienter från Zwicky Transient Facility, och förbereder oss även för deltagande i nästa-generations projektet Legacy Survey of Space and Time vid Rubin Observatory. Vi deltar också i ePESSTO+ och ENGRAVE-samarbeten. Önskad kompetens inkluderar erfarenhet av analys med optisk/UV/IR fotometri och spektra; observation av supernovor eller andra typer tidsupplöst astronomi; och/eller modellering av supernovor. Det finns goda möjligheter för samarbete med den bredare forskningsmiljön kring supernovor båda inom institutionen och Oskar Klein-centret.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas Ragnhild Lunnan, ragnhild.lunnan@astro.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär