Stockholm University

Multiple industries

7,899 followers

Postdoktor i diskret biomatematik och beräkningsbiologi at Stockholm University


vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-12-20.
Matematiska institutionen är en av de större institutionerna inom Naturvetensk fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Institutionen består av tre avdelningar: Matematik, Matematisk statistik, och Beräkningsmatematik. Den här tjänsten är placerad på den senare avdelningen. Avdelningen för beräkningsmatematik forskar inom ett brett ämnesområde, inkluderande programlogik, algoritmiskt grafteori, beräkningsbiologi, numerisk analys, och beräkningsstatistik. Ämnet för den här annonsen är inom beräkningsbiologi, med experter inom Bioinformatik och Biomatematik.
Projektbeskrivning
Ett brett spektrum av projekt inom beräkningsmatematik är möjliga, men projekt inom diskret matematik och beräkningsbiologi är att föredra. Det inkluderar fylogenomik, relationer mellan homologa gener, och populationsgenetik.
Arbetsuppgifter
Den främsta arbetsuppgiften är forskning. Anställningen inkluderar också viss undervisning (upp till 20 %), vilket kan inkludera handledning av studenter. Den valde kandidaten förväntas bidra till institutionsaktiviteter genom aktivt deltagande i seminarier, arbetsgrupper, mm.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt kommer också läggas på kandidatens potential att interagera med medlemmarna i forskningsgruppen. De sökande förväntas kunna uttrycka sig flytande på engelska både i tal och skrift, och ha god kommunikationsförmåga samt social förmåga. Särskild vikt ges till kandidatens förväntade förmåga att bidra till forskningsprojekt i nämnda ämnesområden och kunnighet i biomatematik, algoritmdesign, och beräkningskomplexitet.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av lektor Marc Hellmuth, marc.hellmuth@math.su.se.
Allmänna förfrågningar kan ställas till avdelningsföreståndaren, Lars Arvestad, arve@math.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär