Structor Miljöpartner AB at Structor


Structor Miljöpartner AB är ett specialistbolag inom miljöområdet och vi arbetar som miljöprojektledare och miljökonsulter. Vår miljökonsultgrupp har utvecklats sedan bildandet 2008, och gick tidigare under namnet Structor Nyköping AB.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • detaljplanering och översiktsplanering
  • miljötillstånd
  • förorenade områden och byggnader
  • miljösamordning och verksamhetsstöd

Vi har kompetens bland annat inom:

  • miljöprojektledning och miljösamordning
  • tillstånd, anmälningar och dispenser enl. miljöbalken
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • miljötekniska undersökningar
  • miljöinventeringar och materialbedömningar

Du kan även anlita oss som miljöstöd i verksamheter, t.ex. tillsyn och samordning/utveckling inom kommunal miljöverksamhet.
Intresserad av att jobba hos oss? Skicka gärna en spontanansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär