Lund University

Multiple industries

13,907 followers

Praktikplats inom kommunikation på AI Lund at Lund University

Expires in 4 days

AI Lund är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning, utbildning och innovation inom artificiell intelligens. Den samordnas av Lunds universitet och är öppen för medlemmar från den akademiska världen, industrin, offentlig sektor och andra organisationer. Nätverket har bildats för att konsolidera AI-aktiviteterna vid LU och förenkla kontakterna med studenter, industrin och samhället som helhet. Detta innebär att vår kommunikation riktar sig till flera olika målgrupper som behöver anpassning av budskap och språk.

Vi söker nu en praktikant som inom ramen för sin universitetsutbildning har möjlighet till praktik. Praktiken sker under hösten 2020 och anpassas till din kurs. Önskvärd bakgrund är studier inom kommunikation och media eller strategisk kommunikation alternativt beteendevetenskap. Det är viktigt att du skriver och talar svenska och engelska på hög nivå då vi använder båda språken dagligen i verksamheten.

Arbetet som praktikant hos oss kan innehålla flera eller delar av nedanstående lista:

  • Utvärdera och utveckla AI Lunds kommunikationsstrategi för att öka kännedom om AI Lund och vår verksamhet
  • Ta fram förslag på egna aktiviteter för att förbättra kontakterna mellan Lunds universitet och det omgivande samhället
  • Assistera vid planering och genomförande av evenemang organiserade av AI Lund
  • Arbete med uppdatering av hemsida, sociala medier och andra kommunikationskanaler
  • Göra egna nyhetsartiklar för publicering på hemsidan och andra kanaler
  • Producera målgruppsorienterad video och animationer som förklarar AI-relaterade forskningsresultat vid Lunds universitet
  • Utveckla infografik som förklarar AI-relaterade forskning vid Lunds universitet

Kan detta vara något för dig?

Vi tar emot ansökan löpande så ansök så fort du kan och ta möjligheten att få arbeta med AI-frågor och samtidigt få kontakter över alla fakulteter.